Rezervácia na sv. spoveď

INFORMÁCIE K SPOVEDANIU

Termín sv. spovede
Priezvisko (prípadne Vaša iná identifikácia)
Rezervácia na sv. spoveď je možná len pre 1 osobu, preto prosíme nahlásiť viacerých členov individuálne. Ďakujeme.